hamilelikte hipertansiyon

Gebelikte hipertansiyon

Gebelikte görülen tansiyon, gebeliğe bağlı gelişmiş olabilir veya gebelik öncesi dönemde de var olan kronik hipertansiyondan kaynaklanıyor olabilir. Öncelikle bunun ayrımı yapılmalıdır.

20.haftadan önce var olan hipertansiyon kronik hipertansiyondur. 20. haftadan sonra gelişen hipertansiyon gebeliğe bağlı hipertansiyondur. 140 /90 mmhg ve üzeri hipertansiyon hafif orta şiddette, 160 /110mmhg ve üzeri tansiyon şiddetli olarak tanımlanır.

Preeklampsi ise hipertansiyona, idrarda protein kaçışının eşlik etmesi ile görülen, ciddi sonuçlara varabilen bir sendromdur.

Eklampside ise hipertansiyona epilepsi nöbetleri eşlik eder. Gebelikte tansiyon yükselmesi, anne ve bebek ölümüne varan ciddi durumlara yol açabileceğinden mutlaka kadın doğum uzmanı tarafından kontrol altında tutulmalıdır. Antihipertansif tedavi ile tansiyon istenen seviyelerde tutulmalıdır. Gebeliğe bağlı hipetansiyonun asıl tedavisinin doğum olduğu unutulmamalıdır.

Gebelik öncesi veya gebelik döneminde ortaya çıkan tansiyon olan gebeleri, gebeyi takip eden hekimin kardiyolog veya dahiliye uzmanı ile birlikte takip edebilirler.